Olgular, bulgular, durumlar…

prof. Dr. Selahattin Kanten

Değerli Gelibolulular, Türkiye’mizin nüfusu 2007 ila 2020 yılları arasında %18,4 düzeyinde artarak 83.614.362 rakamına ulaştı. Aynı periyotta Çanakkale’mizin nüfusu %13,7; Edirne’nin %2,8; Balıkesir’in %10,9; Tekirdağ’ın nüfusu ise %48,4 düzeyinde arttı.