Ermeni Soykırımı İddialarının 101’inci Yılında KİM KİMİN SOYUNU KIRDI?

HASİP SARIGÖZ

HASİP SARIGÖZ

E-Posta :

 (BARBAR OLAN KİM? MURDAR OLAN KİM?)

Medeni Dünyanın Göremedikleri!

*Medeni Dünya İngilizlerin Avusturalya'da Aborjinlere yaptığı soykırımı görmemiştir, duymamıştır ve hala (sözüm ona) bilmemektedir. Oysa günümüzde yaşayan Tazmanya yerlisi kalmamıştır!

*İnsan Hakları ve özgürlüğün günümüzdeki sözde en büyük savunucusu Amerika;
-2. Dünya savaşında attığı atom bombalarıyla en az 250.000 japonu sivil, kadın kız ve çocuk demeden öldürmüştür!
-Türklerle akrabalıkları konusunda artık hiçbir tereddüt kalmayan Kızılderililerin soyunu ise gerçekten kurutmuştur!
-Katledilen yerli sayısı tam 80 milyondur! Bu dünya tarihinin en büyük soykırım hareketidir.
-Irak'ta ve Afganistan'da yaptığı vahşet ise hala sürmektedir.
-Medeni dünya işin bu tarafına hiç bakmamıştır. Fakat bilenler bilmektedir. ABD'nin önde gelen tarihçilerinden Davit E. Stannard bakın ne diyor: "Amerika Kızılderililerinin imhası, dünya tarihinde kıyas kabul etmeyecek, en büyük çaptaki soykırım girişimidir"

*Fransızların Cezayirde yaptıkları soykırımın filmleri dahi varken hiçbir medeni batı devleti Fransızlara sen burada ne yaptın dememiştir!?

*İngiliz ve Almanların Güney Afrika'da yaptıkları soykırımı da duyan olmamıştır!

*Almanların Yahudilere yönelik soykırımı ise inkâr edilemeyecek kadar büyük olduğu için bilinir. Bu yüzden Almanya yanına suçlu aramaktadır. Gözüne kestirdiği ülke ise Türkiye'dir. O yüzden sözde Ermeni soykırımını tanımıştır.

*İspanyollar 1519'da Azteklerin ülkesini istila ettiklerinde 25 milyon olan Aztek nüfusu 1600 yılına gelindiğinde sadece 1 milyon kalmıştı! Batı 24 milyonluk bu soykırımı da konuşmaz. Medeni batı cevap vermelidir; İnka'lar, Aztekler ve Mayalar bugün nerededir?

*Yine İspanyolların Endülüs Emevilerine ve Yahudilere yaptıklarına ne demeli? Medeni Batı bunları da görmez.

*İtalyanların sömürü amacıyla girdiği Etiyopya'da katlettikleri 200 bin yerli de Libya'da yaptıkları katliamlar da yine görmezden gelinir.

*Rusların ise;
-Sadece Stalin döneminde yaptıkları korkunç sürgünler tehcirin dik alasıdır. -Rus resmi kayıtlarına göre bile ; 600.000'in üzerinde Türk, evlerinden ve yurtlarından edilerek açlığa, yokluğa, sefalete ve ölüme sürülmüştür.
-Rusların Sibirya, Urallar, Kirim, Kafkasya ve Azerbaycan'da ve yine işgal dönemlerinde Doğu Türkistan'da, Türk-Rus savaşları sırasında ise Anadolu'da Türklere karşı uyguladıkları soykırımlarda da en az 10 milyon Türk hayatını kaybetmiştir. Bunları maalesef ki, Türkler bile bilmez!

*En büyük Türk soykırımlarından biri ise Balkanlarda uygulanmıştır. Biz söylersek yalan deyip bizimkiler bile inanmaz. Onun için yabancı kaynakların rakamları ile konuşalım. Balkan savaşlarında yabancı kaynaklara göre, 1912-1913 yılları arasında en az 632.000 Türk ve Müslüman öldürüldü ve en az 813.000 Türk ve Müslüman yerlerinden sürüldü. Bu hesaba göre 1911 yılındaki Osmanlı Avrupa’sındaki Türk-Müslüman nüfusun %27’si öldürülerek yok edildi!

*1923-2012 yılları arasında sadece Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç eden soydaşlarımızın sayısı bir milyon civarındadır. Bulgaristan’da Todor Jivkov döneminde rejim muhalifi denilerek en az 20.000 Türk katledilmiştir.

*Bu medeni Batı;
-Kendilerinin soyunu kırdığımızı iddia eden Ermenilerin tehcirden önce sadece Van ilimizde 180.000 Türk'ü öldürüp orada bir Ermeni Hükümeti kurduklarını görmezden gelir, yine 1914'ten itibaren Ermenilerin Anadolu’nun değişik yerlerinde tam 23 kez isyan çıkardıklarını duymazdan gelir.
-Bize yalancılık ve küstahlıkla 1 milyon Ermeni öldürdünüz diyen medeni batı, yine kendi belgelerine göre, o zamanın Osmanlı Devletinin tamamındaki Ermeni sayısının 1.300.000 olduğunu, bunlardan 360.000'inin savaş sırasında Rusya'ya geçtiğini ve sadece 800.000'inin tehcir edildiği, diğerlerinin yerlerinde kaldığını, üstelik tehcir sırasında Osmanlı Meclisinde 2 Ermeni Paşanın da bulunduğunu bilmezden gelir.
-Tehcir edilenlerden 375.000'inin yerlerine geri döndüğünü hatırlamak istemez.
-Yine bu batılı dostlarımız, 1906-1922 yılları arasında Anadolu ve Kafkaslar’da 517.955 Türk'ün Ermeniler tarafından katledildiğini ise maalesef yok kabul ederler.
-Prof.Dr. Yusuf Halaçoğlu'nun 2010 yılında yaptığı tespite göre Türkiye'de kendisini dışarıya karşı Alevi Kürt olarak gösteren 500.000 Kripto Ermeni mevcuttur. Bunların hiçbiri tehcire uğramamışlardır.

*Ermenilerin Azerbaycan Türklerine yaptıkları soykırımın ise Hocalı'daki kanı henüz kurumamıştır.

Bosna'da Sırpların yaptığı soykırım değil midir? Sizce medeni batı bunları neden görmez?

Bütün bunlar görmezden gelinirken sadece asılsız Ermeni soykırımı iddialarının Müslüman Türk ile yan yana getirilmesi ve sürekli gündemde tutulmaya çalışılması garabetin de ötesinde HAÇLI ZİHNİYETİNİN TA KENDİSİDİR.

Her millet cesareti varsa ellerine baksın, yürekleri yetiyorsa ellerindeki o kanları temizlemeye girişsinler. Bu milletler camiasının içinde hiç kimse bizim gözlerimizin içine bakamaz. Çünkü bizim ellerimiz hiçbir zaman masum kanıyla kirlenmemiştir.

Esas soykırıma uğrayanlar işte bu fotoğrafta görülen ve 1878 yılında Rusçuk’taki Rus Konsolosluğu’nun önünde “Köle Pazarı”nda satılmayı bekleyen yetim Türk çocuklarıdır. Türk milletidir.

Ey Türk Milleti! Uyan ve Tedbir al! Batılı ve süper güç olan birçok ülkenin çorap söküğü gibi Ermeni soykırımını tanıması ne bir tesadüftür ne de hayra alamet bir durumdur. Bu emareler; Türk milletine karşı harekete geçmek için, ortamın uygun olduğunu değerlendiren Haçlı Zihniyeti tarafından, yeni bir HAÇLI SEFERİ'nin başlatılmakta olduğunun habercisidir! Ve gelecekle ilgili her şey Türk milletinin alacağı kararlara ve de yapacağı icraatlara bağlıdır. Yazıma son noktayı Kayseri'de katledilen Türkler için yakılan bir ağıtla koyuyorum. Bakın ağıtta neler deniliyor:

“KAPI KAPI GEZİYORLAR,
İFADEYİ YAZIYORLAR;
DÜŞMAN BAŞINA VERMESİN,
OĞLAK GİBİ YÜZÜYORLAR.
KELE DUDU, KELE DUDU,
KANLI GÖMLEK, YU DİYORLAR;
BEBEKLERİ KAYNATMIŞLAR,
KUZU ETİ, YE DİYORLAR.
ENFİYECİ HÜSEYİN’İ
TELLERİNEN BOĞUYORLAR;
ZABIT KATİBİ MEHMET’İ
TOPUZUNAN DÖVÜYORLAR.”

 


26 Nisan 2016 Salı 14:03
Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.